Comittee:

Tutor: dr Igor Kraszewski

president of comittee: Adrian Trzoss

contact for foreign students: Agata Łysakowska (lysakowska@amu.edu.pl)

conference program council: Dawid Gralik

Media and PR: Ewelina Panek, Damian Przybyłowski

secretary of congress: Liliana Kasprzak

Members of Comittee: Kamil Komosiński, Roman Deiksler, Przemysław Stasiewicz, Maciej Kościuszko, Patrycja Krawczyk, Przemysław Nowicki, Mateusz Nowak, Paulina Kurdek, Stanisław Chmielowski

webmaster: Marcin Kuskiewicz